Inschrijvingsformulier

Peopletomeet.be

Graag zien wij uw gegevens tegemoet. Wij zullen deze niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming.

Voor alle vragen of opmerkingen kan u steeds mailen naar ledenadministratie@peopletomeet.be. Wij antwoorden binnen 7 dagen, behalve in Juli. Wens je uit te schrijven, stuur gewoon een mail met de tekst uitschrijven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Privacy Statement People to meet (www.peopletomeet.be)

Verklaring met betrekking tot het respect van de privégegevens.


Datum: 10 mei 2019


Bij ons besteden we de grootste aandacht aan uw privacy. De gegevens dewelke wij over u verkrijgen worden enkel intern gebruikt en niet uitgeleend of ter inzage gegeven aan derden tenzij de wet ons dit voorschrijft, behoudens uw uitdrukkelijke toestemming. (Hou hier ook rekening mee, wij kunnen u geen gegevens over andere leden/geïnteresseerden verschaffen, onder geen enkel beding.)


Mails en briefwisseling zullen van ons uitgaan op een herkenbare wijze. Aarzel niet bij twijfel ons te contacteren op jan@peopletomeet.be.


Gegevens en teksten dewelke op het forum ( www.forum.peopletomeet.be ) geplaatst worden zijn voor iedereen zichtbaar, ook zoekmachines. Gelieve hier dan ook geen verwijzingen naar andere personen op te plaatsen. Wij hebben geen invloed op de zichtbaarheid en de geplaatste teksten vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van degene die de tekst plaatst. Wij behouden ons het recht om deze teksten te verwijderen.


Onze website, net zoals zoveel websites wordt, gemonitord door bedrijven zoals Google en andere. Zeker ook wanneer je via deze zoekmachines op onze website beland bent. Wij maken ook gebruik van Google Analytics.


Wij behouden ons het recht voor om via “cookies” het gebruik van onze website te optimaliseren.


Onze website past zich aan de door u gebruikte interface aan. (Zo krijgt u andere indelingen indien u via uw smartfoon werkt dan wanneer u via een gewone computer werkt). Deze gegevens worden op het niveau van one.com behandeld en hiervoor verwijzen wij naar hun privacy statement.


Google AdWords: Google zal door middel van cookies uw internet gedrag monitoren, ook in verband met de bezoeken aan onze site. Via http:www.google.com/privacy_ads.html kan u hier wijzigingen aanbrengen. Controleer regelmatig de info die Google over deze activiteiten beschikbaar stelt en de beperkingen dewelke u zelf kan invoeren.


Wijzigingen Privacy verklaring (Privacy statement)

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Raadpleeg dan ook regelmatig deze statement zodat je van wijzigingen op de hoogte blijft.


Voor de behandeling van al uw gegevens primeert de Belgische wetgeving op deze verklaring. Deze statement kan enkel toevoegingen bevatten.


Copyright © All Rights Reserved